Wat is een CAO?

CAO staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. Het is een contract waarin zaken zijn geregeld zoals de hoogte van het salaris, vakantiedagen, overwerk en pensioen. Deze regelingen komen tot stand door onderhandelingen. Aan de ene kant onderhandelt vaak een werkgeversvereniging namens de werkgevers. Aan de andere kant onderhandelt de vakbond namens de leden die lid zijn van de vakbond. De leden van de vakbond stemmen over het resultaat van de onderhandelingen.

In een CAO staan alleen de arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op alle of groepen werknemers. De afspraken die voor een afzonderlijke werknemer gelden, zoals de hoogte van het beginsalaris, worden vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst. Meestal gebeurt dat in de vorm van een aanstellingsbrief.

Alleen vakbonden en werkgeversorganisaties mogen een CAO afsluiten. Een CAO voor een hele bedrijfstak (bijv. ‘banken' of ‘metalektro') kan ook ‘Algemeen Verbindend Verklaard' worden door het Ministerie van Sociale Zaken. Dat betekent dat alle bedrijven in die bedrijfstak verplicht zijn om de CAO toe te passen. Ook als het bedrijf geen lid is van de betrokken werkgeversorganisatie.

Wat doet FNV Bondgenoten

FNV Bondgenoten sluit zo'n 800 CAO's af, voor in totaal meer dan twee miljoen werknemers. Over elke CAO wordt apart onderhandeld. Het resultaat van die onderhandelingen verschilt van geval tot geval. Vaak komen dezelfde onderwerpen voor, maar de uitwerking verschilt. De ene CAO geeft 24 vakantiedagen, de ander 26. Soms kan men met 60 jaar met pre-pensioen, soms met 62. De ene CAO kent vier salarisschalen, de andere vijftien.
Een reden voor de verschillen is dat in de ene sector werknemers beter georganiseerd zijn dan in de andere of dat bedrijven winstgevender zin. Daarnaast is het zo dat een CAO vaak maatwerk is, dus aansluit bij wat werknemers in die sector willen.

Een CAO kent inmiddels vele vormen. Van dikke boekwerken tot een paar pagina's papier. Maar ook met meer keuzemogelijkheden voor individuele bedrijven, groepen daarbinnen en ook voor individuen. Daardoor wordt het mogelijk je eigen arbeidsvoorwaarden pakket samen te stellen. Of bedrijven kunnen zelf bepaalde onderdelen invullen, samen met de ondernemingsraad.